Thơ Hai kư - Đặng Thiên Sơn


Thơ hai kư thử nghiệm:

1.

Mắt
đen lóng lánh

Nụ
hồng chớm nở

Đ
êm về ta mơ.

                   Đặng Thiên Sơn
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'9004','qqgj7akvml26e19r3kdvge2m90','0','Guest','0','54.162.239.233','2018-09-24 16:27:47','/a168969/tho-hai-ku-dang-thien-son.html')