THÔNG BÁO CỦA BCS LỚP

                   THÔNG BÁO CỦA BCS LỚP
Close this Window!

Gửi tất cả các bạn lớp SP Ngữ Văn K28
Để ôn lại những kỷ niệm trong suốt 4 năm cùng chung lớp và chào mừng kỳ thi tốt nghiệp cuối khóa lớp sẽ tổ chức buổi liên hoan cuối khóa vào lúc 17 giờ ngày 16 tháng 05 năm 2009 tại Tần 2 - khách sạn Qui Nhơn 08 Nguyễn Huệ TP. Qui Nhơn. Mong các bạn tham gia đầy đủ đúng thời gian. Trước khi đi các bạn nhớ chuẩn bị cho mình các tiết mục văn nghệ để thể hiện trong buổi liên hoan.

TM BCS Lớp
LT: Đặng Thiên Sơn
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'9004','ubma4t05d9lsvp4ghrlkf59ip2','0','Guest','0','54.162.239.233','2018-09-24 17:20:22','/a154872/thong-bao-cua-bcs-lop.html')