Chùm ảnh về thăm quê hương Bác Hồ

Chùm Ảnh về thăm quê hưong Bác Hồ
Trần Soản_ Thiên Sơn_ Thanh Huyền


thichvotinh

Hi hi

Mấy cái ảnh này ổng Sơn chụp bao lâu rùi zậy? xí trai wa ! Mà sao ít ảnh thế? Khi nào đi đâu thuê tui làm người chụp ảnh ne !