Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11  

 Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy
                                          (ca dao)